Категория: Без категория

Правовата държава

Съгласно волята на конституционния законодател изразена в преамбюла на Конституцията на България и закрепена в чл. 4, ал. 1 от основния закон на страната: „ Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната. “ За първи път изразът правова държава е използван от немския юрист Роберт фон Мол в […]

Scroll to Top